Nakon sastavljanja obračuna plaće za lipanj 2015., a koja će se isplatiti u srpnju 2015. radniku treba uručiti nove obračunske liste. Stoga, ažurirajte svoja programska rješenja.   Na temelju čl. 93., st. 4. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14.) donesen je i u Narodnim novinama br. 32/15. objavljen Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (link). Taj je Pravilnik stupio na snagu 28. ožujka 2015., ali je čl. 9., st. 2. istog Pravilnika određeno da su poslodavci dužni, najkasnije do 01. srpnja 2015., godine uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.   Što je propisano navedenim Pravilnikom? Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine propisuje sadržaj obračuna: - isplaćene plaće i naknade plaće (obračun isplaćene plaće), - plaće ili naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio (obračun neisplaćene plaće), - isplaćene otpremnine, te - otpremnine koju je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako je na dan dospjelosti nije isplatio (obračun neisplaćene otpremnine).   Jednako tako tim su Pravilnikom propisani obrasci: - obračuna isplaćene plaće (obrazac IP1), - obračuna neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), - isplaćene otpremnine ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.