Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini objavljena je u Narodnim novinama br. 17/14.   Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (pdf) može se preuzeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.