Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini objavljena je u Narodnim novinama br. 35/16. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini može se preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.