Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Varaždinu pismom Klasa: 140-13/02-36/6, Ur. broj: 341-20-02/6-21 od 10. listopada 2002. godine obratio se Poreznoj upravi, Središnji ured s upitom vezanim za prisilnu naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje obzirom da je člankom 150. tada važećeg Zakona o mirovinskom osiguranju bilo propisano da Zavod za mirovinsko osiguranje podnosi zahtjev da naplatu doprinosa izvrši Porezna uprava prema postupku predviđenom za prisilnu naplatu poreza, odnosno sud prema pravilima ovršnog postupka. U svezi navedenog upita u nastavku odgovaramo: Od 01. siječnja 2003. godine primjenjuju se novi propisi kojima su regulirani obvezni doprinosi, među kojima i doprinos za mirovinsko osiguranje i to Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. ), Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 158/02.) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 102/98., 127/00. ,59/01., 109/01. i 147,02.). Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja, koji se primjenjuje od 01. siječnja 2003. godine, u članku 86. propisano je da postupak naplate, obračunavanja i plaćanja kamata u slučaju neplaćanja doprinosa u propisanim rokovima, postupak povrata iznosa doprinosa plaćenih bez pravne osnove, jamstva, nadzora zakonitosti obračunavanja i ...