Do 30. rujna 2020. godine produljeno je razdoblje za zdravstvene preglede na teret HZZO-a za radnike koje poslodavac do 31. srpnja 2020. iz opravdanih razloga nije mogao uputiti.
Poslodavac koji do 31. srpnja 2020. iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti radnike uputiti na periodični pregled može HZZO-u naknadno dostaviti pisani zahtjev za obavljanjem pregleda i nakon proteka naprijed naznačenog roka uz odgovarajuće obrazloženje te navođenje imena radnika za koje se obavljanje pregleda na teret sredstava HZZO-a traži. HZZO će jednako razmotriti i podnesene obrazložene zahtjeve koji se odnose na zamolbe za naknadno obavljanje kontrolnih pregleda radnika, koji su se trebali obaviti unutar šest mjeseci od posljednjeg obavljenog periodičnog pregleda radnika koji radnici su, temeljem izdanih uvjerenja u tom razdoblju aktivno izvršavali poslove svog radnog mjesta, a poslodavac ih iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti uputiti na kontrolne preglede u propisanom i naprijed naznačenom roku. Zahtjevi se dostavljaju nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi HZZO-a koji će iste razmotriti u žurnom postupku. Poslodavci kojima nadležni Regionalni ured, odnosno Područna služba HZZO-a,  temeljem  ocjene o osnovanosti podnesenog zahtjeva dostavi suglasnost za obavljanje navedenih pregleda na teret HZZO-a, upućuju radnike odgovarajućom uputnicom (