Dom za psihički bolesne odrasle osobe, » Lj.« dostavilo nam je upit koji se odnosi na naknade troškova prijevoza na posao i s posla koje poslodavci mogu neoporezivo isplatiti svojim radnicima. Obzirom na odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 84/07.), postavljen je upit je li neoporeziva naknada troškova prijevoza na posao i s posla koju poslodavac isplaćuje radniku za prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta rada odnosno od mjesta stanovanja do najbliže stanice međumjesnog prijevoza na udaljenosti manjoj od 1 kilometar te u kojem slučaju ta naknada podliježe obračunu poreza i doprinosa.

Odredbama članka 65. točke 1. do 6. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama uređeno je pravo zaposlenika u javnim službama na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom. U skladu s tim odredbama ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji zaposleniku omogućava redovit dolazak na posao i odlazak s posla, zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojemu je taj prijevoz organiziran. U slučaju da postoji mogućnost kupnje godišnje karte ...