Državni inspektorat oglasio se priopćenjem Kl.: 008-02/13-01/6 od 26. srpnja 2013. u kojem se navodi:   "Zakonom o minimalnoj plaći utvrđen je iznos najniže bruto plaće u Republici Hrvatskoj, pa poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je ta pitanja utvrditi pravilnikom u radu, a ako plaća nije određena niti na taj način, poslodavac je dužan radniku isplatiti primjerenu plaću (onu koja se redovito isplaćuje za jednaki rad) koju, ako takvu plaću nije moguće utvrditi, tada odredi sud prema okolnostima slučaja.
Plaća i naknada plaće isplaćuje se u novcu, najkasnije do petnaestog dana mjesecu, za prethodni mjesec. Poslodavac je dužan najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. U slučaju da ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu na dan dospjelosti ili ih ne isplati u cijelosti, poslodavac je dužan do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnina radniku dostaviti obračun iznosa koje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.