Poslodavac je dužan napraviti konačan obračun plaće, obračunati konačan iznos poreza na dohodak prema članku 38., stavku 1. Zakona o porezu na dohodak. To je poslodavac obvezan i može napraviti samo za radnike koji su od 1.12.2012. i cijele 2013. bili zaposleni kod tog poslodavca. Znači, za radnike kojima je isplata plaće obavljena ili je trebala biti obavljena u poreznom razdoblju – cijeloj 2013. godini. Konačan obračun plaće radi se za radnike kojima plaće nisu bile isplaćivane redovito tijekom 2013. ili ako iz nekog razloga nije bilo moguće iskoristiti svih 12 osobnih odbitaka ili ako su plaće isplaćivane u različitim iznosima što je dovelo do većeg poreznog opterećenja isplate plaća u pojedinim razdobljima. Konačan obračun plaće treba se sastaviti i za one radnike koji su u 2013. koristili pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili bilo koji drugi dopust za koji je prema posebnim propisima isplaćena naknada plaće na teret obveznih osiguranja, ali ne ako je to pravo radnik koristio svih 12 mjeseci 2013. Konačan obračun plaće treba napraviti i ako bi iz bilo kojeg razloga na temelju godišnjeg obračuna radniku pripala razlika za povrat više plaćenog poreza na dohodak ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.