Povodom vašeg upita u kojemu navodite da zapošljavate hrvatsku državljanku temeljem ugovora o djelu, te da nakon uvođenja Obrasca JOPPD niste u mogućnosti, kao isplatitelj, podnijeti navedeni obrazac u kojemu je obračunana i obveza za doprinos za zdravstveno osiguranje, odgovaramo u nastavku. Sukladno odredbi članka 32. stavka 1. Bečke konvencije o konzularnim odnosima (UNTS, sv. 596, str. 261. i dalje) konzularne prostorije i rezidencija karijernog šefa konzularnog ureda, čiji je vlasnik ili najmoprimac država šiljateljica ili osoba koja djeluje u ime te države, izuzeti su od svih državnih, pokrajinskih ili općinskih poreza i taksa, osim ukoliko se radi o taksama koje se ubiru kao naknada za posebne usluge, a sukladno odredbi stavka 2. istog članka propisano je da fiskalno izuzeće predviđeno u stavku 1. toga članka ne primjenjuje se na one poreze i takse koji, prema zakonodavstvu države primateljice, padaju na teret osobe koja je u ugovornom odnosu s državom šiljateljicom ili s osobom koja djeluje u ime države šiljateljice. Nadalje, sukladno odredbi članka  48. stavka 1. navedene Konvencije uz rezervu odredaba stavka 3. toga članka, članovi konzularnog ureda i članovi njihovih obitelji koji žive u njihovom domaćinstvu izuzeti su, u ...