Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje!   Isplata prigodne nagrade ili dara može i ne mora biti obveza poslodavca. To ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14.) ta obveza nije propisana, no radnik može ostvariti pravo na božićnicu, dar u naravi ili dar djetetu primjerice temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili internog akta poslodavca (primjerice Odluka). Tim izvorima prava može biti određeno pravo na isplatu i visina prigodne nagrade ili dara.
Ako se utvrdi da radnik ima pravo na prigodni dar i nagradu (božićnica, dar u naravi, dar djetetu…), porezni propisi određuju koliki se iznos takve nagrade i dara može isplatiti neoporezivo i koje isplate treba prikazati u Obrascu JOPPD.   Dakle, člankom 13. stavkom 2. točkama 10. i 11. te člankom 16. stavkom 3. točkom 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. do 160/13.) radnicima se neoporezivo može isplatiti do:
- 2.500,00 kn ukupno godišnje kao nagrada u novcu ili (i) u naravi, božićnica
...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.