Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje!   Poslodavci su dužni sastaviti godišnji (konačni) obračun plaće za 2014. godinu, ta je obveza propisana čl. 38., st. 1. - 3. Zakona o porezu na dohodak.
Poslodavac i isplatitelj primitaka te mirovina obvezan je za radnike i druge fizičke osobe koje su ostvarile dohodak od nesamostalnog rada sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sa zadnjom isplatom dohotka od nesamostalnog rada u toj godini, a to je plaća (mirovina) za studeni 2014., koja će se isplatiti (ili bi trebala biti isplaćena) u prosincu 2014.
Godišnji ili konačan obračun plaće treba napraviti ako je ostvaren dohodak od nesamostalnog rada u cijelom poreznom razdoblju (isplate od siječnja do prosinca), a primatelji dohotka od nesamostalnog rada nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak ako:
a) tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak ili je po toj osnovi porezno opterećenje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.