S početkom primjene Zakona о doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08., 94/09. - dalje u tekstu Zakon) odnosno od 1. siječnja 2009. nastala je obveza doprinosa fizičkim osobama koje samostalnu djelatnost obavljaju kao drugu djelatnost, a od te djelatnosti utvrđuju dobit.

Nastavno na Uputu о postupanju „Doprinosi za obvezna osiguranja - utvrđivanje obveze i ostali poslovi u ispostavi Porezne uprave u 2010.", Klasa: 410-01/10-01/33, Ur. Вг. 513-07-21- 01/10-1. od 8. siječnja 2010., daje se uputa о načinu utvrđivanja obveze doprinosa obveznicima koji samostalnu djelatnosti obavljaju kao drugu djelatnost a od te djelatnosti utvrđuju dobit.

1. Zakonske odredbe

Prema odredbi članka 7. točka 6. Zakona druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta, trgovca pojedinca, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova osiguranja te s obrtom izjednačena djelatnost iz članka 18. stavak 1. točke 3. Zakona о porezu na dohodak. Člankom 183. Zakona propisano je da osiguranik prema bilo kojoj od osnova osiguranja koji obavlja drugu djelatnost jest obveznik doprinosa prema godišnjoj osnovici, a iznos osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem.

...