Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Forum

Najčitanije zadnji tjedan | zadnji mjesec | zadnju godinu

Novi postovi sa foruma

Popis tema
JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > JOPPD obrazac i isplata plaće direktoru
Kreirao: Dax | 15:10h
xyz, mislim da je sve pošlo u krivo. Kao prvo ako je direktor zaposlen, ne može se odlučiti da se plaća ne isplaćuje jer se na njega kao zaposlenika i društvo u kojem je zaposlen primjenjuje zakon o radu. Sklopljen je ugovor o radu između poslodavca i radnika, a radnik ...
priznavanje troškova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Temelji > priznavanje troškova
Kreirao: rajčica | Pet, 07.08.2020 u 18:18h
Hvala Vam. Tako sam i pretpostavljala. To je ipak očigledno osobni a ne poslovni trošak. ...
Cesija-kompenzacija i blokada računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Cesija
Kreirao: Admin_2 | Uto, 28.07.2020 u 10:52h
Rijeka 123 kompenzacija se provodi jednostrano za dospjele obveze i dospjela potraživanja, nije nužna izjava o kompenzaciji (dopuštena je). Dovoljno je drugu stranu obavijestiti o provedenoj kompenzaciji. U ovom je slučaju bitan datum knjiženja koji je mogao biti prije datuma blokade ili koji će moći biti nakon izlaska iz blokade ...
Operativni lizing (leasing) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Operativni lizing (leasing)
Kreirao: Admin_3 | Pon, 20.07.2020 u 12:49h
To bi trebalo biti navedeno u ugovoru i u otplatnom planu. Zatražite potvrdu da su sve obveze prema tom lizing ugovoru podmirene. ...
Knjižene autoguma (DI ili SI) Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Knjižene autoguma (DI ili SI)
Kreirao: Admin_3 | Čet, 09.07.2020 u 11:11h
Stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka čija pojedinačna nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje premašuju 3.500,00 kuna te ako im je vijek trajanja duži od godinu dana u trenutku nabave unose se u Popis dugotrajne imovine. Stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka čija pojedinačna nabavna ...
Likvidacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Osnivanje, statutarne promjene, prestanak > Likvidacija
Kreirao: Admin_2 | Sri, 08.07.2020 u 15:10h
Nikaku, pretpostavka je da je ovdje riječ o prestanku društva sa ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku na temelju odluke članova društva. Ako je tako, Zakon o trgovačkim društvima određuje obvezan sadržaj takve odluke. Odluka treba sadržavati plan raspodjele imovine društva. Novci na žiro računu su imovina društva (kratkotrajna) pa se ...
pozajmice Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Pozajmice
Kreirao: rajčica | Pet, 29.05.2020 u 17:51h
Hvala Vam. ...
Paušalni obrtnik koji je i direktor-obveza plaćanja doprinos Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za zdravstveno osiguranje > Članovi uprave, odnosno direktori i plaćanje doprinosa
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.05.2020 u 10:47h
Godišnja osnovica doprinosa za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu: https://misljenja.hr/pausalno-oporezivanje-obrta-djelatnosti-poljoprivrede-sumarstva/c1103/ Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ...
Obrtnik dohodaš-najam i otpis potraživanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.05.2020 u 10:37h
Od 1. siječnja 2020. godine ujednačeno je vrijednosno usklađenje potraživanja za obveznike poreza na dohodak i obveznike poreza na dobit. Detaljnije za dohodaše: https://misljenja.hr/pripisivanje-primitaka-izdataka-te-uskladjenje-otpis-potrazivanja-trazbina/c3029/ Samo ako usluga (najma) nije obavljena - pružena iz nekog razloga, a račun je ispostavljen, račun treba stornirati. Cesija predstavlja samo obračunsko plaćanje za namirenje ...
Otpis dugovanja Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
Kreirao: Admin_2 | Uto, 26.05.2020 u 10:27h
Nema razlike u računovodstvenom i poreznom prikazivanju otpisa potraživanja od kupaca prije, za vrijeme ili poslije Covid -19. Postupanje je kako je niže odgovarano, a detaljnije: https://misljenja.hr/vrijednosno-uskladjenje-potrazivanja/c174/ i primjeri dalje te: https://misljenja.hr/vrijednosno-uskladjenje-otpis-potrazivanja/c1679/ ...
Interni prihodi Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Interni prihodi
Kreirao: st4r10rd | Uto, 26.05.2020 u 06:13h
Zahvaljujem. ...
Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza_Posebne okolnost Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza_Posebne okolnost
Kreirao: Mariola | Uto, 19.05.2020 u 08:39h
Navedeni su kriteriji: \"Ako je podnositelju zahtjeva zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, oslobodit će se podmirivanja dospjelih poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do 20. lipnja 2020. (do isteka roka od tri mjeseca nakon ...
Otkaz Ugovora o radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Otkaz Ugovora o radu
Kreirao: Zagreb | Čet, 14.05.2020 u 09:29h
Hvala Vam. ...
Mjere HZZ-COVID19 Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Mjere HZZ-COVID19
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.05.2020 u 11:41h
Zagreb, s obzirom na temu pretpostavka je da se radi o potpori HZZ za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) https://misljenja.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-djelatnostima-pogodjenima-koronavirusom-covid/v5647/ U toj je novosti opisana obveza poslodavca da odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijesti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora ...
Plaća-ovrha u toku COVID19 Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Ovrhe na plaći
Kreirao: Admin_2 | Uto, 12.05.2020 u 11:25h
Odgovor na to pitanje je dan u našoj novosti https://misljenja.hr/ovrha-na-placi-2020-godini-azurirano/v5438/ iz koje citiram: Postupanje u posebnim okolnostima uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 U Narodnim novinama br. 53/20, objavljen je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, stupio je na ...
Zakonska rezerva - jdoo Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Razlike u knjiženju doo - jdoo
Kreirao: Admin_3 | Sub, 02.05.2020 u 13:16h
rajčica, odgovor je dan već ranije pa smo post premjestili u odgovarajuću temu. Za pretplatnike dodatno: - https://misljenja.hr/zakonske-rezerve-za-jdoo-prema-ztd/c3107/ - https://misljenja.hr/primjer-ulaganja-zakonske-rezerve-za-jdoo/c3108/ ...
Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje Kategorija: DOPRINOSI I ČLANARINE > Obvezna osiguranja > Doprinos za mirovinsko osiguranje > Radnici mlađi od 30 godina i prvo zapolenje
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:54h
Plitvice, vidjeti poveznicu niže: Uto, 18.09.2018 u 14:42h ...
Životno osiguranje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Životno osiguranje
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:43h
Je, to je priznat trošak osiguranja ali pitanje je što će biti s isplatom po toj polici osiguranja. Ako će isplata po polici biti isplaćena tvrtci, to će biti prihod tvrtke. Ako će isplata po polici biti isplaćena fizičkoj osobi, to će biti dohodak te fizičke osobe. ...
Investicije u tijeku - uporaba Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Investicije u tijeku - uporaba
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:39h
trio no, vama nije, a najmoprimac zna što i zašto nešto uzima u najam te da li mu uporabna dozvola treba za MTU ili nešto drugo. Ono što je vama bitno je: 1. nekretninu odlukom stavljate u uporabu 2. dajete u najam. Dakle: 1. obračunavate i knjižite amortizaciju 2. knjižite ...
Komplikacije u trudnoći Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Komplikacije u trudnoći (čuvanje trudnoće)
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:30h
Stjecatelj primitka: 5207 Oznaka primitka obveze doprinosa: 0000 ...
Bolovanje-čuvanje trudnoće Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Bolovanje-čuvanje trudnoće
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.04.2020 u 18:24h
Djelatnica je kod vas zaposlena od 20.03.2020., 09.04.2020. je otvoreno bolovanje. Osnovicu za naknadu bolovanja čini prosjek isplaćenih plaća u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupilo bolovanje. Potvrda o plaći se popunjava za mjesece: 9/19. do 2/20. Ako je osiguranik u posljednjih 6 ...
Ugovor o zakupu putničkog vozila Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Najam ili zakup imovine poduzetnika
Kreirao: Admin_2 | Pon, 27.04.2020 u 12:25h
Ako na ugovoru o zakupu nije javnobilježnički ovjeren potpis ili kada ugovor o zakupu nije potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora zakupodavac je dužan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi. Što se tiče obavljanja neregistrirane djelatnosti, to uređuje Zakon o zabrani i ...
Jednokratna rasprodaja robe sa veleprodajnog skladišta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Jednokratna rasprodaja robe sa veleprodajnog skladišta
Kreirao: Admin_3 | Uto, 21.04.2020 u 14:35h
Računovodstveno je postupanje tako, s prijenosom robe. Zakon o trgovini propisuje evidenciju o stanju robe što se može zadovoljiti prijenosom robe na novo skladište (zaduženje) i razduženjem po prodaji. Zakon o zaštiti potrošača zahtjeva u naprijed određivanje maloprodajnih cijena. Dalje, ovisno o vrsti naplate (gotovina) tu je i obveza fiskalizacije ...
Ulaganje u tuđu imovinu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Ulaganje u tuđu imovinu
Kreirao: Admin_3 | Uto, 21.04.2020 u 10:56h
Da Zagreb, to za vas kao kupca nije nematerijalna imovina, a da bi je vi kao kupac mogli klasificirati kao dugotrajnu materijalnu imovinu citiram iz: https://misljenja.hr/dugotrajna-imovina/c127/ „Dugotrajnom materijalnom imovinom se, sukladno HSFI 6 i MRS-u 16 smatra imovina za koju se očekuje da će se u poslovne svrhe koristiti ...
Akontacije (predujam) poreza na dobit Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Akontacije (predujam) poreza na dobit
Kreirao: Admin_3 | Čet, 16.04.2020 u 14:57h
Obveznik poreza na dobit plaća predujam poreza na dobit za 2020. godinu na osnovi porezne prijave za 2019. godinu. Predujam se plaća mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec, a u iznosu kako je niže pojašnjeno. Zadnji ili krajnji rok podnošenja prijave poreza na dobit je pomaknut na 30.06 ...
Financijski izvještaji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Financijski izvještaji > Financijski izvještaji
Kreirao: Admin_3 | Uto, 14.04.2020 u 17:40h
Objavljeni su novi rokovi predaje financijskih izvještaja za statističke potrebe i javnu objavu: https://misljenja.hr/rokovi-predaje-financijskih-izvjestaja-za-statisticke-potrebe-javnu-objavu/v5725/ ...
Privremena obustava obrta-COVID 19 Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Privremena obustava obrta
Kreirao: Kikica | Uto, 14.04.2020 u 14:53h
Odgovor se može pronaći na stranici udruženja obrtnika: http://obrtnici-rijeka.hr/2020/03/upute-obrtnicima-cija-je-djelatnost-obuhvacena-mjerom-zabrane-rada-odluke-nacionalnog-stozera-civilne-zastite/ Ako se ne koristite servisom e-Obrt, provjerite u vama nadležnom upravnom tijelu može li se poslati e-mail jer je u odgovoru naveden Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Rijeka. ...
Ovrha dobavljača Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ovrha dobavljača
Kreirao: trio no | Uto, 14.04.2020 u 09:29h
Hvala. ...
Izolacija Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Izolacija
Kreirao: Admin_3 | Uto, 07.04.2020 u 14:45h
Isprika na kasnijoj reakciji. Bilo je dilema je li 5202 ili 5201, konačno je: 6.1. 5201, a ostalo kako je napisano niže Pet, 27.03.2020 u 13:59h ...
Istupanje iz zajedničkog obrta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Registracija i prestanak > Istupanje iz zajedničkog obrta
Kreirao: Admin_3 | Pon, 23.03.2020 u 13:53h
Određivanje porezne obveze pri istupanju nositelja djelatnosti iz zajedničkog obrta, https://misljenja.hr/odredjivanje-porezne-obveze-pri-istupanju-nositelja-djelatnosti-iz-zajednickog/c1012/ ...
Odlazak u mirovinu-otpremnina Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Otpremnine > Ostale otpremnine (sporazumne) > Odlazak u mirovinu
Kreirao: Emma | Sub, 14.03.2020 u 13:39h
Ima ako ide u mirovinu, ako dostavi rješenje o mirovini može mu se isplatiti otpremnina. ...
Fiskalizacija pratećih dokumenata Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Fiskalizacija pratećih dokumenata
Kreirao: Emma | Sub, 14.03.2020 u 13:34h
Prateći dokument je ponuda, narudžba i sl. Uvjet je da se na pratećem dokumentu navode podaci o plaćanju i da se izdaje kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći. ...
Pisana izjava o otpremii robe ili prijevozu u EU Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Pisana izjava o otpremii robe ili prijevozu u EU
Kreirao: Admin_1 | Čet, 05.03.2020 u 18:02h
https://misljenja.hr/dokazivanje-oslobodjenja-od-pdv-za-isporuke-dobara-unutar-europske-unije/m6594/ ...
Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Razdoblje obračuna
Kreirao: tea29 | Čet, 05.03.2020 u 10:19h
Mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen u formatu od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. ...
Obrazac OPZ-STAT-1 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Ostalo > Obrazac OPZ-STAT-1
Kreirao: dada | Pet, 28.02.2020 u 14:01h
Hvala na odgovoru. ...
Rok plaćanja ino dobavljaču Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Rok plaćanja ino dobavljaču
Kreirao: Admin_1 | Pon, 17.02.2020 u 16:02h
Iako ovo pitanje nije iz OPZ-a, a nema ni teme za isto, možda pomogne: https://misljenja.hr/rokovi-izvrsavanja-novcanih-obveza-placanja-prema-inozemnim-poduzetnicima/m4958/ ...
Poklon proizvoda i reprezentacija Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Poklon proizvoda i reprezentacija
Kreirao: Admin_2 | Pon, 10.02.2020 u 14:10h
Ugošćenje poslovnih partnera je reprezentacija. Ugošćenjem se smatra i povremeno plaćanje avionske karte i smještaja u inozemstvu, npr. za posjet tvornici u kojoj se izrađuju proizvodi za projekt, ali kod tog bi ugošćenja trebao biti prisutan i predstavnik osobe koja ugošćuje poslovnog partnera. https://misljenja.hr/reprezentacija-darivanje-poslovnih-partnera-ugoscenja-donacije/v3791/ ...
ZAŠTITA ŽIGA Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > ZAŠTITA ŽIGA
Kreirao: Dax | Sri, 05.02.2020 u 12:16h
Skupina 011, nematerijalna dugotrajna imovina. ...
Ustanove - dobit Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dobit > Porezni obveznik i promjena načina oporezivanja
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.01.2020 u 15:12h
Dakle, ustanove obveznici poreza na dobit plaćaju porez na dobit ako se utvrdi osnovica. Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti plaća se po stopi 12% uz možebitni prirez porezu na dohodak, detaljnije: https://misljenja.hr/dohodak-od-kapitala-po-osnovi-dividendi-udjela-dobiti/c3043/ ...
Fizička osoba u sustavu pdv-a i pretporez Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Ulaz / izlaz iz sustava PDVa
Kreirao: Admin_3 | Čet, 30.01.2020 u 14:59h
Naravno da može i fizička osoba dobrovoljno ući u sustav PDV-a. Nikaku, molim prije pogledati već otvorene teme. Više: https://misljenja.hr/dobrovoljan-ulazak-sustav-pdv/c2995/ ...
IP-Obrazac za 2019. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > IP-Obrazac
Kreirao: Admin_2 | Sri, 29.01.2020 u 20:34h
Poslodavci više nemaju obvezu sastavljanja i predaje Obrasca IP. 28. siječnja je o tome objavljena novost pa detaljnije: https://misljenja.hr/potvrda-ostvarenom-dohotku-za-2019-predaje-se-do-31-sijecnja-2020/v4810/ ...
Obrazac PDV za 12/2019 Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Obrazac PDV
Kreirao: Admin_3 | Pon, 27.01.2020 u 12:15h
Vidjeti odgovor niže: Sri, 20.03.2019 u 16:14h Treba razlikovati: - usklađenja i ispravci za tekuću kalendarsku godinu i - razlika po isteku roka za predaju prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja. ...
Osobni odbitak Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Osobni odbitak
Kreirao: tea29 | Sri, 15.01.2020 u 23:24h
Ako se plaća isplaćuje u 1/20. i ako nije vidljivo korištenje odbitka za 1/20. onda možete koristiti osobni odbitak. ...
Nabava vina iz eu za ugostiteljski obrt Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Posebni porezi i trošarine > Nabava vina iz eu za ugostiteljski obrt
Kreirao: Emma | Pon, 13.01.2020 u 15:32h
ima o tome mišljenje: https://misljenja.hr/unos-vina-republiku-hrvatsku-iz-druge-drzave-clanice-svrhu-potrosnje/m6248/ ...
Nabava i prodaja robe u istoj trećoj zemlji Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Reeksport
Kreirao: Admin_1 | Čet, 09.01.2020 u 17:26h
Točno tako hermione, jednako kako je već niže pisano. ...
Isplata božićnice-umirovljeniku u radnom odnosu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prigodne (božič, regres, uskrs i sl.), jubilarne nagrade > Božićnica-isplata
Kreirao: tea29 | Pon, 23.12.2019 u 16:35h
Naravno da se može sve dok ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada (plaću). ...
Isplata po godišnjem obračunu poreza - na redovni račun/zašt Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji obračun poreza iz plaća
Kreirao: Kikica | Čet, 19.12.2019 u 13:50h
Ako se obračunava i isplaćuje zajedno s plaćom za 11. mjesec, povrat se pribraja redovnoj plaći. Onaj dio koji je izuzet od ovrhe ide na zaštićen račun, a ostatak na redovan jer to je sve plaća. ...
Obveze stranog državljanina Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Obveze stranog državljanina
Kreirao: Admin_2 | Uto, 17.12.2019 u 10:52h
Ako pomogne: https://misljenja.hr/izbjegavanje-dvostrukog-oporezivanja-porezima-na-dohodak-imovinu-kraljevina/m6326/ Ako ne pomogne, s detaljnim i konkretnim upitom se treba obratiti Središnjem uredu Porezne uprave jer kod tumačenja propisa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može biti niz specifičnosti, od ugovora do ugovora, tj. od države do države. ...
E-račun i članica EU izvođač radova Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > E-račun i članica EU izvođač radova
Kreirao: Admin_1 | Pon, 16.12.2019 u 15:40h
Nije propisano izuzeće. https://misljenja.hr/na-koga-se-odnosi-obveza-izdavanja-elektronickih-racuna-od-1-srpnja-2019-eracun/v5090/ ...
Prelazak s obračuna prema naplaćenim naknadama Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji
Kreirao: Emma | Čet, 12.12.2019 u 16:04h
Porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini (2019.) nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Ovdje se ...
Trošak prijevoza na posao i s posla Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Trošak prijevoza na posao i s posla
Kreirao: Kikica | Pet, 06.12.2019 u 13:28h
Može razliku ali uz dokaz da je radnik radio na toj drugoj lokaciji i uz cjenik prijevoznika iz kojeg je vidljiva ta razlika. ...
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Godišnji odmor
Kreirao: Plitvice | Ned, 01.12.2019 u 19:36h
Radnik je radio do 17.11.2019. kod jednog poslodavca,dakle sa 17.11. je odjavljen sa mirovinskog. Otišao je raditi kod novog poslodavca. Međutim,ostalo mu je 8 dana neiskorištenog godišnjeg odmora. To bi sad poslodavac onda na obračunu plaće trebao platiti kao naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Kako ...
Prijelaz u paušal Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Obrtnici paušalisti i prelazak na paušal
Kreirao: Alex | Ned, 01.12.2019 u 10:30h
Pozdrav, obrtnik koji posluje već 10-ak godina vodi knjige prema Zakonu o porezu na dohodak te je i obveznik PDV-a. Tijekom 2019 će imati ukupne primitke u visini 250.000,00 kn te želi prijeći u paušalce. U obrascu DI ima evidentiranu neamortiziranu imovinu u vrijednosti 800.000,00 kn ...
Izmjene OPZ od 01.01.2020. Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Porezni postupak > Opći porezni zakon > Izmjene OPZ od 01.01.2020.
Kreirao: Alex | Ned, 01.12.2019 u 10:20h
Vlasnik i jedini zaposleni u d.o.o. ima i paušalni obrt (bez zaposlenih) koji se bavi istom djelatnošću kao i d.o.o. ... d.o.o. i paušalni obrt nemaju međusobnih fakturiranja, svaki ima svoje klijente .... međutim, koliko sam shvatio, izmjenama OPZ od 01.01.2020 to bi bilo ...
Upisnik u Registar stvarnih vlasnika Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Upisnik u Registar stvarnih vlasnika
Kreirao: Rijeka123 | Sri, 27.11.2019 u 12:44h
Emma, hvala na odgovoru. ...
Likvidacija društva Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Likvidacija društva
Kreirao: nina | Uto, 26.11.2019 u 14:02h
Da li poduzeće može zatvoriti postupak likvidacije i nastaviti s redovnim poslovanjem? ...
Prodaja nekretnine u postupku ovrhe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Prodaja nekretnine u postupku ovrhe
Kreirao: Mariola | Pon, 18.11.2019 u 11:02h
Puno hvala Admin_3, ovo što ste napisali je po meni jedino logično i ispravno ...
Prodaja nedovršene građevine koja je u postupku rekonstrukci Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Oporezivanje nekretnina i zemljišta od 1. siječnja 2015.
Kreirao: Admin_3 | Pet, 15.11.2019 u 16:22h
Članak 3., st. 1., toč. 21. Zakona o gradnji određuje da je rekonstrukcija građevine izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje ...
Donacija za liječenje-knjiženje temelji Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Donacija za liječenje-knjiženje temelji
Kreirao: Sheldon | Čet, 14.11.2019 u 15:59h
Da, to je dovoljno. Odluka i izvod ŽR su isprave za knjiženje. ...
Mađarski porezni obveznik iznajmljuje strojeve Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Primanje/pružanje usluga iz/u DČ i mali porezni obveznik
Kreirao: tea29 | Pet, 08.11.2019 u 11:44h
Mađar prenosi PPO na primatelja usluge u RH. PDV II.10 i III. 10 ako se ima pravo na odbitak + PDV-S ...
Paušalno oporezivanje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Paušalno oporezivanje
Kreirao: Admin_1 | Sri, 06.11.2019 u 14:49h
Vidjeti: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-pausalnog-dohotka-poreza-na-dohodak-te-od-imovine-prema-rjesenju/m5919/ U ovom je mišljenju dano pojašnjenje slučaja kada porezni obveznik ostvaruje dohodak od imovine po osnovi iznajmljivanja ili zakupa nekretnina i pokretnina i kada uz tu djelatnost kao rezident obavlja i neku drugu samostalnu djelatnost, odnosno ostvaruje dohodak iz nekog drugog izvora po osnovi kojeg je obveznik ...
Prijenos gospodarske cjeline Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Prijenos gospodarske cjeline
Kreirao: Admin_2 | Sri, 06.11.2019 u 14:09h
Ne, ne postoje ograničenja no stjecatelj gubitka koji ga preuzima treba biti svjestan tog gubitka i kasnije potrebe računovodstvenog pokrića istog. Iz upute: https://misljenja.hr/prijava-poreza-na-dobit-uputa-za-2017-godinu/m6269/ „U slučaju statusnih promjena, neiskorišteno pravo do pet godina prenosi se na pravnog slijednika. Ako se prenosi pravo za nadoknadu gubitka pri spajanjima, pripajanjima i ...
Kupnja perilice za rublje Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Knjiženja/Evidentiranje promjena > Porezno priznati troškovi (izdaci)
Kreirao: Admin_2 | Sri, 06.11.2019 u 14:05h
Za trenere i ostale sportaše koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, kao i za ostale obveznike poreza na dohodak npr. obrtnike, vrijedi isto pravilo - da „u izdatke spadaju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi ostvarivanja ili osiguranja primitaka“. Detaljnije: https://misljenja.hr/poslovni-izdaci/c1014/ i povezani članci u „Porezni ...
Plaćanje u gotovini kupnja vozila od fizičke osobe Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Plaćanja u gotovini i blagajnički maksimum > Plaćanje u gotovini kupnja vozila od fizičke osobe
Kreirao: Kikica | Pon, 04.11.2019 u 11:55h
Fizička osoba za prodaju svoje osobne ili privatne imovine nije obveznik fiskalizacije pa se kod ove prodaje ne primjenjuju odredbe Zakona o fiskalizaciji. Može u gotovini. ...
Knjiženje imovine (nekretnine) prema ugovoru o podjeli Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje imovine (nekretnine) prema ugovoru o podjeli i p
Kreirao: Admin_1 | Pon, 04.11.2019 u 11:44h
Ova se podjela obavlja u skladu s čl. 550.a do 552. ZTD-a? Svakako provjeriti ove odredbe. U pravilu se preuzima imovina (dugovno knjiženje) i možebitne obveze (potražno) te kapital (potražno knjiženje). Za prijenos su mjerodavne knjigovodstvene vrijednosti prema sastavljenim financijskim izvještajima, a koje su navedene u ugovoru. Vjerodostojnija su ...
Zapošljavanje kod stranog poslodavca, s uredom u RH Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje Hrvata kod stranog poslodavca, ali s uredom u
Kreirao: Admin_1 | Čet, 31.10.2019 u 16:34h
Nešto na tu temu, ali za pretplatnike, ima na poveznici: https://misljenja.hr/obvezno-osiguranje-osoba-koje-rade-kod-poslodavca-sa-sjedistem-europskoj-uniji/c2886/ ...
Posredovanje između charter agencije i klijenta Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Posebnosti pojedinih djelatnosti > Posredovanje između charter agencije i klijenta
Kreirao: Nikaku | Uto, 29.10.2019 u 12:20h
Molim pomoć Firma doo Nkd -73,11 Agencija za promidžbu---u ( u sudskom registru kao predmet poslovanja ima i turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu) Planira se baviti posredovanjem između charter agencije i klijenta . Što sve ...
Likvidacija računa Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Neprofitne organizacije > Temelji > Likvidator isprava u udruzi
Kreirao: tea29 | Uto, 29.10.2019 u 12:00h
Članak 5. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu propisuje da je zakonski zastupnik udruge odgovoran za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova. Prema tome, zakonski zastupnik ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge donosi Odluku o imenovanju likvidatora isprava. Zakonski zastupnik može imenovati i sebe kao likvidatora isprava, preporuka ...
Porez na dohodak od najma Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Porez na dohodak od najma
Kreirao: Nikaku | Uto, 29.10.2019 u 08:02h
Hvala na odgovoru. ...
Nagrada za radne rezultate Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Obrazac JOPPD > Popunjavanje obrasca > Nagrada za radne rezultate
Kreirao: Rijeka123 | Pet, 25.10.2019 u 10:29h
Hvala na odgovoru. ...
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Kreirao: Dax | Sri, 23.10.2019 u 09:51h
trio no, ti se ulazni računi ne evidentiraju u knjigu URA. ...
Odgovornost radnika za šteteu poslodavca Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Odgovornost radnika za šteteu poslodavca
Kreirao: Admin_2 | Pet, 11.10.2019 u 11:14h
Ovisno o vrsti štete, načinu na koji je šteta nastala. U pojedinim slučajevima je dovoljna pisana izjava, zapisnik, i sl. dok će u pojedinim slučajevima to biti zapisnik policije, sudsko rješenje i sl. Račun se izdaje ako radnik npr. zadržava oštećenu imovinu, račun se izdaje za isporuku. PDV se u ...
Dodatno zdravstveno osiguranje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Zajednički porezi > Porez na dohodak > Dodatno zdravstveno osiguranje
Kreirao: Admin_2 | Pet, 11.10.2019 u 11:06h
Da Dives "63", a način isplate za davanje ili primitak u naravi je "5". Uz napomenu da bi se od 1. siječnja 2020. prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak poslodavcima omogućilo da zaposlenicima neoporezivo podmire troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do određenog iznosa na temelju ...
Račun za gorivo kod službenog puta privatnim automobilom Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Službeni put i rad na terenu > Ostali troškovi sl. puta i rada na terenu > Račun za gorivo kod službenog puta privatnim automobilom
Kreirao: Admin_1 | Čet, 26.09.2019 u 09:30h
To ćete potraživati od radnika, a ako nećete to je onda plaća u naravi https://misljenja.hr/forum/place-i-ostale-naknade/nesamostalni-rad/place/placa-u-naravi/ ...
PPO Marže Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > PPO Marže
Kreirao: Admin_1 | Čet, 26.09.2019 u 09:27h
trio no, točno uz PDV-S i PDV VIII.1.2 i 1. kao zbroj. ...
Transakcije između ovisnih društava i matice Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Financijska imovina i konsolidacija
Kreirao: Admin_1 | Sri, 25.09.2019 u 14:55h
Smisao sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja je eliminiranje svih transakcija između matičnog društva i ovisnih društava te između ovisnih društava sa svrhom prikazivanja stanja kao da se radi o jednom društvu. Transakcije između poduzetnika grupe tj. unutargrupna salda i transakcije, uključujući prihode, rashode i dividende, eliminiraju se u cijelosti. Dobici i ...
Paušalni obrt i e-račun Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Paušalni obveznici poreza na dohodak > Paušalni obrt i e-račun
Kreirao: Admin_1 | Sri, 25.09.2019 u 09:59h
Od 1.7.2019. SAMO u javnoj nabavi nema više "papirnatih" računa, isto se odnosi i na bagatelnu nabavu, isporučitelj u sustavu javne nabave obvezan je ispostaviti elektronički račun sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Dakle obveznik je ako isporučuje u sustavu javne nabave. https://misljenja.hr/na-koga-se-odnosi-obveza-izdavanja-elektronickih-racuna-od-1-srpnja-2019-eracun/v5090/ ...
Račun prema firmi u Dubaiju za čišćenje Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Državni porezi > Porez na dodanu vrijednost > Usluge na nekretnini i s nekretninama
Kreirao: Admin_1 | Pet, 20.09.2019 u 20:38h
Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. Ako se nekretnina nalazi u RH, navedene usluge se oporezuju hrvatskim PDV-om. Od 1. siječnja 2017. primjenjuju se odredbe Provedbene Uredbe (EU) br. 282/2011 koje se odnose na oporezivanje PDV-om usluga povezanih s nepokretnom imovinom, detaljnije: ...
Isplata naknade za prehranu od 01.09.2019. Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Potpore, naknade, nagrade, otpremnine, darovi > Prijevoz, priv. autom., odvoj. život i pom. dod. i MIO III > Isplata naknade za prehranu od 01.09.2019.
Kreirao: Admin_3 | Pet, 13.09.2019 u 16:59h
Dora, kontinuitet se podrazumijeva kao i ostalo opisano u tumačenju (vidjeti poveznicu niže Čet, 12.09.2019 u 10:14h). Kada se ne bi primijenila puna cijena obroka već niža, razlika od niže do pune cijene obroka bi bio primitak u naravi ili pogodovanje što predstavlja plaću. Detaljnije: https://misljenja.hr/utvrdjivanje-dohotka-od-nesamostalnog-rada-place-mirovine/c1975/ ...
Plaća umirovljeniku Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Zapošljavanje umirovljenika
Kreirao: Admin_3 | Pet, 13.09.2019 u 13:17h
Kako je već niže navedeno i odgovoreno, što se tiče statusa osiguranja i plaćanja doprinosa umirovljenik koji je u radnom odnosu ne razlikuje se od ostalih radnika, međutim razlika je u osobnom odbitku https://misljenja.hr/osobni-odbitak-umirovljenika-koji-su-zaposleni-na-nepuno-radno-vrijeme/m5972/ i u tome što radno vrijeme umirovljenika ne može trajati dulje od pola punoga radnog ...
Knjigovodstvena isprava Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Obveznici poreza na dohodak > Temelji > Knjigovodstvena isprava
Kreirao: Admin_3 | Čet, 12.09.2019 u 10:20h
trio no, za otkup od građana to jesu isprave (ugovor/otkupni blok i sl.) na temelju kojih se radi zaduženje maloprodajne prodavaonice. Upravo tako rade npr. antikvarijati. Članak 66., st. 2. Općeg poreznog zakona propisuje da se bilježenje podataka u poslovne knjige mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama ...
Knjiženje usluge vezane za trg.robu Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Knjiženje usluge vezane za trg.robu
Kreirao: Admin_3 | Sri, 11.09.2019 u 11:34h
Vučica X, ovdje je riječ o robi koja predstavlja materijal, a taj se tuđi materijal koji se sastavlja u gotov proizvod kod Vas kao primatelja vodi u financijskom knjigovodstvu izvanbilančno. Taj se materijal (tuđi) treba evidentirati i u analitičkom knjigovodstvu, u pomoćnim evidencijama ili knjigama količinski i vrijednosno jer predstavlja ...
Plaćanje prehrane i najma za stanovanje radnika Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Plaće > Plaća u naravi
Kreirao: Admin_2 | Pon, 02.09.2019 u 15:39h
Troškovi smještaja i prehrane od 1. rujna 2019. godine do propisanih iznosa više nisu primitak u naravi za radnike, neovisno radi li se o sezonskim radnicima ili ne te neovisno rade li puno ili nepuno radno vrijeme. Detaljnije: https://misljenja.hr/novi-iznosi-dnevnica-troskovi-smjestaja-prehrane-radnika-od-1-rujna-2019-godine/v5178/ ...
Ugovor o ustupanju Kategorija: RAČUNOVODSTVO > Poduzetničko računovodstvo > Knjiženja > Ugovor o ustupanju
Kreirao: trio no | Sri, 28.08.2019 u 14:55h
Hvala Vam. ...
Fiskalizacija ugostiteljstvo i ispravak računa Kategorija: POREZI, CARINE i FISKALIZACIJA > Fiskalizacija > Fiskalizacija računa > Pogreške u fiskalizaciji i ispravak računa
Kreirao: Yoda | Sri, 28.08.2019 u 11:25h
Točno tako, dovoljan je zapisnik. Osnovica je ispravna, porezi su ispravni, račun je fiskaliziran, znači ovo je samo formalna pogreška sadržaja u načinu naplate. Zapisnik treba predati i u financijsko knjigovodstvo radi ispravnog knjiženja (evidentiranja). ...
Ozljeda na radu Kategorija: PLAĆE I OSTALE NAKNADE > Nesamostalni rad > Bolovanja > Ozljeda na radu
Kreirao: Rijeka123 | Čet, 08.08.2019 u 13:23h
Vezano za vaš odgovor, u pitanju je drugi slučaj ozljede na radu gdje djelatnici nije isplaćena ni jedna plaća prije nastanka ozljede na radu jer je počela raditi i isti dan je nastala ozljeda, a prema ugovoru joj je plaća bruto 3.750,00 kn - da li to znači ...
Stranice:
×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice