Porezna uprava objavila je XIII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje brošure „Doprinosi za obvezna osiguranja“. Podaci u ovoj brošuri ažurni su s danom 2. siječnja 2016. godine, a može se besplatno preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže.
Ova brošura na jednostavan i razumljiv način daje pojašnjenja o obvezama koje proizlaze iz važećih propisa o obračunavanju i plaćanju obveznih doprinosa. Sadržaj ove brošure:
1. OBVEZNICI DOPRINOSA, OBVEZNICI OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA, OSNOVICE, OBRAČUNSKE STOPE I ROKOVI ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA
1.1 Doprinosi po osnovi radnog odnosa i odnosa izjednačenih s radnim odnosom
1.2 Doprinosi s osnove naknade osobama koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
1.3 Doprinosi s osnove primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak
1.4 Doprinosi osiguranika trgovaca pojedinaca i osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), sportaša, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit
1.5 Doprinosi osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), sportaša, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.