Na upit Porezne uprave - Područnog ureda Zagreb o deblokadi poslodavca "A" koji je u zakonskom roku podnio zahtjev za nagodbu te prijavio ukupna dugovanja i dug poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za razdoblje do 31. prosinca 2000. godine, a u svrhu obrade godišnjih prijava poreza na dohodak njegovih posloprimaca za 2000. godinu, u nastavku odgovaramo: Odredbama članka 1. stavka 1. Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (Narodne novine br. 117/01., 95/02. i 19/03.; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se istim Zakonom uređuju uvjeti i način naplate, odnosno plaćanja dospjelih, a nenaplaćenih odnosno neplaćenih poreza, carina, doprinosa (za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, za zapošljavanje) i državnih jamstava izdanih pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu nastalih do 31. prosinca 2000. godine. Stavkom 2. istog članka propisano je da pravne i fizičke osobe koje imaju dugovanje s osnove poreza, carina, doprinosa i protestiranih državnih jamstava, te Ministarstvo financija, Porezna uprava, Carinska uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje obvezni su pokrenuti postupak nagodbe radi razrješavanja međusobnih dužničko-vjerovničkih odnosa. Iz proslijeđenog upita razvidno je ...