Radi se o IX. dopunjenom i izmijenjenom izdanju ove brošure koju je izdala i objavila Porezna uprava, a podaci su u brošuri ažurni na dan 16. listopada 2015., može se besplatno preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže.
Ova brošura pojašnjava obveze i prava što proizlaze iz važećih propisa o oporezivanju mirovina, a odgovorima na pitanja su razrađene osnovne zakonske odredbe. Sadržaj: 1. Uvod
2. Porez na dohodak od nesamostalnog rada
2.1 Porezni obveznik
2.2 Primici i izdaci
2.3 Osobni odbitak
2.4 Oslobođenja i porezne olakšice
2.5 Obračunavanje i plaćanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada
2.6 Godišnja porezna prijava
2.7 Obveze isplatitelja mirovina
2.8 Obveze umirovljenika poreznog obveznika koji mirovinu prima izravno u inozemstvu ili iz inozemstva, a Republika Hrvatska ima pravo oporezivati dohodak od mirovine
3. Prirez porezu na dohodak
4. Obvezni doprinosi
5. Primjeri obračunavanja obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
5.1 Primjeri obračunavanja doprinosa, predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak
5.2 Primjeri ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.