Carinska uprava obavještava da su smjernice za carinsku vrijednost iz područja transakcijske vrijednosti (posljednja prodaja) te tantijema i licencijskih naknada ažurirane i objavljene na stranicama Komisije.
Novosti koje donose izmijenjene smjernice odnose se uglavnom na dio transakcijske vrijednosti gdje se izbacuje pojam domaće podaje (prodaja između dvije EU osobe) i pojašnjava se da zemlja u kojoj je izvršena prodaja ne utječe na razumijevanje pojma „prodaja za izvoz u zemlju uvoza“.
Ujedno se pojašnjava pojam transakcije i stvarne prodaje.
Druga značajna stvar koja je bolje pojašnjena u smjernicama je prodaja u carinskom skladištu (članak  128. st. 2. PUCZU) gdje je jasno definirano koja se prodaja smatra relevantnom za utvrđivanje carinske vrijednosti. Primjeri su izmijenjeni na način da su korigirani i dodani su novi kojima se sad pokrivaju sve najčešće situacije.
U dijelu tantijema i licencijskih naknada nema značajnih promjena osim što je na kraju dokumenta dodana još jedna točka s praktičnim primjerima. Neslužbeni prijevodi smjernica i detaljnije (link).   izvor: carina.gov.hr ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.